En lyckad provapådag i Rallylydnad

2013_10_27_6000-jpg

Kort rapport från Tierps BKs provapådag i Rallylydnad i Gammelgårdsparken Tierp den 27/10

6 ekipage och 4 instruktörer samlades i gammelgårdsparken i Tierp för att prova på Rallylydnad. Dagens startade med bakgrund och teori varpå alla ekipage fick prova på rallylydnadens grunder. Olika stationer var förberedda med olika rallylydnadsmoment. Då vi var så många instruktörer så fick alla ekipage mycket hjälp vilket kändes bra.
På eftermiddagen så blev det fortsatt praktiskt övning och vi berörde även tävlingsmomentet med en liten tävling.
Vi var riktigt imponerade av alla ekipage som utvecklades oerhört under dagen. Många var sugna på fortsatt rallylydnadsträning och förhoppningsvis får vi se många av ekipagen på klubbens kurser och träningar i vår.

Rally är kul 😉
/Anders, Jannica, Katrin och Daniel

Se bilder från denna dag >>>

Definitivt beslut – agilityn flyttas över till SKK

27 september tog Svenska Kennelklubbens (SKK) centralstyrelse (CS) det slutgiltiga beslutet att ta tillbaka huvudmannaskapet för agility från Svenska Brukshundklubben.

Agilityn kommer att organiseras i en egen verksamhetsklubb för agility direkt under SKKs paraply.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) har tidigare tillskrivit CS om att dra tillbaka beslutet, som de ursprungligen fattade i juni, men de har trots våra påtryckningar ändå valt att verkställa det. 30 september tog förbundskansliet även emot en officiell uppsägning från SKK gällande huvudmannaskapet för agility som löper ut 31 december 2013.

På fredag 4 oktober kommer FS att sammanträda för att diskutera hur vi ska förhålla oss till beslutet och gå vidare.

– SKK har fortfarande inte definierat vad beslutet kommer att få för konsekvenser för våra brukshundklubbar i landet och hur överlämningen ska gå till. Det måste vi reda klarhet i innan vi kan uttala oss vidare, meddelar Rolf Weiffert, förbundordförande i Svenska Brukshundklubben.

De delar som är högst prioriterat är de som berör ekonomi samt hur lokalklubbarnas fortsatta arbete ska se ut. FS kommer att delge information om detta så fort vidare besked kommer från SKK.

Länk till SKKs information om beslutet.

Information från SBK