Frågor & Funderingar

Har Du några idéer vad vi kan göra på klubben?
Har du fastnat i din träning?
Vill du vara med i vår gemenskap och hjälpa till på klubben eller på en agilitytävling?
Eller har du några andra funderingar?     

 


KONTAKTA OSS GÄRNA I AGILITY-SEKTORN!

Sammankallande:
Daniel Johansson
sdanjoh@gmail.com

Övriga:
Karin Östergren
karost70@gmail.com

Yvonne Daniels
yvonne@danielz.se

Hanna Persson
hape9274@gmail.com

Inger Pousette
pilotenotto@gmail.com

Lena Johansson
lejo75@icloud.com