Bruks – tävling

Tävlingsdatum 2017

2017-04-29 Sök EKL, Sök HKL, Sök LKL

2017-05-07 Spår AKL

2017-06-10 Spår EKL

2017-09-09 Spår HKL, Spår LKL

2017-11-12 Rapport EKL, Rapport HKL, Rapport LKL DM


Anmälan sker direkt på SBK Tävling

Kontaktperson:
Lisa Eriksson
tavling@ierpsbk.se