Instruktörer

Instruktörer:

  • Daniel Johansson, TL och A1-instruktör, Allmänlydnadsinstruktör
  • Karin Östergren, A2-instruktör
  • Lena Johansson, A2-instruktör
  • Inger Pousette, A1-instruktör
  • Maria Dyfverfeldt, A1-instuktör