Kallelse till års- och medlemsmöten 2020

Kallelse till
Årsmöte 2020

Datum: Söndagen den 16 februari
Tid: 13.00
Plats: Klubbstugan, Kovälle

Fika kommer att bjudas på från klockan 12.30!

Möteshandlingar och dagordning kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan senast sju dagar före mötet samt på klubbens hemsida http://tierpsbk.se.

Varmt välkommen

Styrelsen
Tierps BK

Kallelse till
Medlemsmöten 2020

Vårmötet
Datum:
Tisdagen den 12 maj
Tid: 19.00
Plats: Klubbstugan, Kovälle

Höstmötet
Datum: Tisdagen den 6 oktober
Tid: 19.00
Plats: Klubbstugan, Kovälle

Möteshandlingar och dagordning kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan senast sju dagar före mötet samt på klubbens hemsida http://tierpsbk.se.

Fika kommer att bjudas på från klockan 18.30!

Varmt välkommen

Styrelsen
Tierps BK

Årsfesten 2020

Tiden flyger snabbt! Snart är det nytt år!

Styrelsen beslutade att årsfestens går av stapeln lördagen den 29 februari 2020.

Vi hoppas att några klubbmedlemmar vill hjälpa oss med att arrangera årsfesten!

Kontakta oss!

Årsfest 2020