Viktig information om klubbaktiviteter

Rekommendationer för hundverksamhet från och med 15 augusti

SKK:s centralstyrelse uttrycker en fortsatt oro för spridning av Covid-19. För att värna om medlemmars liv och hälsa står SKK fast vid en strikt hållning till vilken verksamhet som kan genomföras och på vilket sätt. Som specialklubb under SKK följer SBK dessa riktlinjer.

SKK har anpassat sina rekommendationer avseende antal personer till det som gäller inom Riksidrottsförbundet. Anpassning gäller från och med 15 augusti.

Ta del av SKK:s fullständiga riktlinjer på skk.se under "klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020.

Eventuella förtydligande för Brukshundklubbens verksamhet hittar du på www.brukshundklubben.se/corona.

Verksamhet med färre än 50 personer
(från SKK.se)

Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas närvara gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras:

  • Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deras riskbesdömningsverktyg hittar du här.
  • Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familj, publik med flera) som kommer att närvara.
  • Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus.
  • Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet.
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär bland annat att avstånd ska hållas mellan deltagande personer och att förutsättningar för god handhygien ska finnas.

 

Uppdaterad information om höstens kurser

Nu börjar vi uppdatera kurssidan...

Är du intresserad på Agility – banträning med coachning

Dags för fortsättningskurs i Agility?

För mer info och anmälan se  >vår kurssida

Klubbmästerskap i rallylydnad – Måndagen den 28 september

Nu är det dags att anmäla sig till årets klubbmästerskap i rallylydnad. Liksom förra året genomförs det som en kvällstävling på klubben. Sista anmälningdag 21 september. Vi ser fram emot en härlig kväll i rallyns anda! (Läs mer genom att klicka på länken) Betalning: Betalningsinformation kommer med PM:et som skickas ut via mail senast 5 dagar innan tävling.

För mer information och anmälan>>

Tävlingsresultat – inofficiellt SBK Prov i Specialsök klass 1

Tävlingsdatum 2020-08-07

Typ av område: Skogsområde/villatomt
Klass: 1
Domare: Michael Hedman
Arrangör: Tierp BK

Inrapportering-Tierp-BK-20200807

Informationen finns även under Grenar – Specialsök (där kommer vi löpande lägga in info)