IGP (IPO)

Internationell prövningsordning IGP (IPO)

IPO, som år 2019 byter namn till IGP, är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I grenen finns fyra provformer med olika kombinationer av spår, lydnad och skyddsarbete. Läs mer ›


gunillaboreskydd

Några ur IPO-gruppen på Tierps BK varit ute o tävlat. Det är Cathrine Ling med Blacknecks B’Coja (malinois) som fått titlarna BSL1 och IPO1.
Jennie Rudholmer med Bardlands Nixi (riesenschnauzer) som fått titlarna IPO1 och IPO2 samt Claes Rudholmer med Greylines Ingo (malinois) som fått titlarna IPO1, IPO2 och IPO3. Alla tre hundarna har dessförinnan även fått titeln BH då de gjort ett godkänt BH-prov.

Kontaktperson:
Anki Stareborn
prinfo@tierpsbk.se


Alla organiserade träningsgrupper som avser att bedriva skyddshundsträning på Tierps BK:s plan ska anmäla detta till styrelsen innan träningen drar igång.


Är du intresserad av att gå en kurs i BSL eller IGP
kontakta utbildningssektorn utbildningsansvarig


Klubbens skyddsträningsansvarig är Ann Koplik
Distriktets skyddsansvarig är Sven-Eric Svensson

För tävlande inom skydds och IGP finns en teoretisk utbildning som måste genomföras innan man får tävla. Läs mer här >>

Tävlingsregler hittar du här >>