Tjänstehund

Om tjänstehund

SBK är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar samt personal till Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten.

Läs mer på http://www.brukshundklubben.se/tjanstehund/


Patrullhund

Seved Andersson,  070-5903209, seved.a@telia.com
om du är intresserad av att utbilda din hund till patrullhund.


Räddningshund

146515746751324600_resizedAnn-Marie Melin

om du är intresserad av att utbilda din hund inom Räddning.

VM IPO-R Guld Foto: Anne-Marie Melin (till höger)