Sektorer 2018-2019

Sektorernas sammankallande:

Stuga/Område
Johnny Olsson
Erik Sabelström
Ingemar Persson
stugamark@tierpsbk.se


Utbildning
Åsa Törmä
utbildning@tierpsbk.se


Kök
Yvonne Daniels
kok@tierpsbk.se


IT/Webb
Anki Stareborn
prinfo@tierpsbk.se


Agility
Daniel Johansson, smk
agility@tierpsbk.se


Tävling (bruks och lydnad)
Sofia Olsson
Lisa Eriksson, anmälningsansvarig
tavling@tierpsbk.se

Räddningshund och IPO r-ansvarig
Ann-Marie Melin
raddningshund@tierpsbk.se


Drag
Seved Andersson
drag@tierpsbk.se


Nose-work/Specialsök
Åsa Törmä
specialnose@tierpsbk.se


Rallylydnad
Lollo Hernander och Evelyn Kyrk
rallylydnad@tierpsbk.se


Tjänstehund

Patrullhund
Seved Andersson
patrullhund@tierpsbk.se

Räddningshund
Ann-Marie Melin
raddningshund@tierpsbk.se


IPO
Kontaktperson Anki Stareborn
prinfo@tierpsbk.se


Utställning
Vakant