Sektorer 2017-2018

Sektorernas sammankallande:

 

Stuga/Område

Johnny Olsson, 070 6163266
Erik Sabelström
Ingemar Persson,  070 6163266,
Ingemar.persson@akademiskahus.se


Utbildning

Åsa Törmä
utbildning@tierpsbk.se


Kök
Lena Johansson, 070 1475493
lejo75@icloud.com


IT/Webb
Anki Stareborn,  070-717 21 30
prinfo@tierpsbk.se


Agility
Daniel Johansson, smk
sdanjoh@gmail.com
070 147 54 93


Bruks
Lisa Eriksson, anmälningsansvarig
tavling@tierpsbk.se


Drag
Louise Gustafsson/Emeli Sundberg
drag@tierpsbk.se


IPO
Vakant


Lydnad
Vakant

 


Rallylydnad
vakant


Tjänstehund

Patrullhund
Seved Andersson,  0705903209
seved.a@telia.com

Räddningshund
Ann-Marie Melin


Utställning
Anki Stareborn,  070-717 21 30
prinfo@tierpsbk.se