Verksamhetsinfo

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2018

arsmotesprotokoll_2018_02_11
Verksamhetsberättelse_TBK_2017
Verksamhetsplanering_TBK_2018

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2017

arsmotesprotokoll_2017
Verksamhetsberättelse_TBK_2016
Verksamhetsplan_TBK_2017

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2016

armotesprotokoll_2016
Verksamhetsberattelse_TBK_2015
Verksamhetsplan_TBK_2016

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2015

arsmoteprotokoll_2015_webb
Verksamhetsberattelse_TBK_ for_2014
Verksamhetsplanering_TBK_for_2015

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2014

arsmotesprotokoll_20140212
Verksamhetsberattelse _Tierps_Brukshundklubb_2013
Verksamhetsplan_Tierps_Brukshundklubb_2014

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll  2013

arsmotesprotokoll 20130210
Verksamhetsberattelse Tierps brukshundklubb 2012


org_normalstadgar_lokalklubb_20090508

Viktiga styrdokument, stadgar och policy från SBK:

http://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/styrdokument/

Bra dokument:
Reserakning_TBK