Styrelsen 2021-2022

Styrelsen

E-post till hela styrelsen – tbk_styrelse@tierpsbk.se

Ordförande
Anki Stareborn,  070 717 21 30
tbk@tierpsbk.se

Vice ordförande
Daniel Johansson, 076 168 33 61

Kassör
Per Wallner
kassor@tierpsbk.se

Sekreterare
Sara Jansson
sekreterare@tierpsbk.se

Ledamöter
Johnny Olsson

Suppleanter
Sofia Olsson
Hanna Persson

Revisorer

Mia Dunder
Elisabet Wallinder

Revisorsuppleant
Seved Andersson
Anna-Lena Thomsson

Valberedning

Marita Neteborn, smk
Karin Arhamn
Marianne Gaseb

valberedningen@tierpsbk.se