Aktuell information

Snabblänkar

Till våra mest besökta sidor

Aktuellt kursutbud  uppdaterat den 12/9-22

Till kalendern

Våra öppna träningar
Agility
Brukslydnad
Hoopers
Lydnad
Rallylydnad

vit länkbild

Valberedningens preliminära förslag

Valberedningen för Tierps BK har lämnat ifrån sig följande preliminära förslag till ny styrelse gällande de poster som är aktuella för omval:

Valberedningens preliminära förslag för 2023
Ordförande Anne-Christine Stareborn omval 1 år – utgångspunkt Storuman
Vice ordförande Daniel Johansson omval 2 år
Sekreterare Sara Jansson omval 2 år
Suppleant Sofia Olsson omval 2 år

Revisorer och revisorssuppleant väljs på ett år
Revisor Mia Dunder omval 1 år
Revisor Elisabeth Wallinder omval 1 år
Revisorssuppleant Anna-Lena Thomsson omval 1 år
Revisorssuppleant omval 1 år

Av olika skäl har valberedningen inte nu ett komplett förslag. I förslaget saknas två revisorssuppleanter (nu uppdaterat 2022-11-16). Valberedningen kommer att inom den närmaste tiden komplettera det preliminära förslaget.

Under perioden 15 november-15 december 2022 kan du som medlem i Tierps BK nominera andra kandidater till ovanstående poster. För att nomineringen ska vara giltig ska nomineringen inkomma i rätt tid samt att följande punkter ska vara uppfyllda:

   • Det ska tydligt framgå att det är en nominering
   • Vilken funktion som avses
   • Namn på den nominerade
   • En kort presentation
   • Uppgift om att den nominerade är tillfrågad och kandiderar
    (en person kan endast kandidera till en post)

Nomineringen ska skickas till styrelsen sekreterare@tierpsbk.se senast den 15 december 2022

Vad händer sen?
Senast 22 december 2022 så ska samtliga korrekt inkomna nomineringar delges valberedningen.
Därefter har valberedningen på sig att fastställa sitt slutgiltiga förslag som ska vara styrelsen tillhanda senast 5 dagar innan handlingarna till årsmötet ska vara ute.
Alla kandidater som är korrekt nominerade är valbara på årsmötet, det vill säga att även kandidater som valberedningen väljer att inte ha med i sitt slutgiltiga förslag kommer att finnas med i handlingarna.

Välkomna med era nomineringar!

Kvarstår
Kassör Per Wallner
Suppleant Hanna Persson
Ledamot Johnny Olsson

Valberedningen väljs på årsmötet
Sammankallande nyval 1 år
Ledamot nyval 2 år
Ledamot nyval 2 år

TBKs valberedning
valberedningen@tierpsbk.se

SBK Info November 2022

Saxat från info-bladet

Funktionärer får förtur

Svenska Kennelklubben har beslutat att arrangörer av allmänna hundsporter, som t ex lydnad och rallylydnad, får undanta sina funktionärer från bortlottning vid för många anmälda till en tävling. Som funktionär räknas en person som arbetar och bidrar på ett tydligt sätt under prov- eller tävlingsdagen. Anledningen är att man vill öka motivationen för att ställa upp som funktionär.

Läs mer på:
https://gansub.com/t/v/0_MzMzODE4NDkxMDQ3Mg==/

Medlemskort tillgängliga för medlemmar i Svenska Brukshundklubben

Ditt medlemskort ligger nu på "Mina sidor" via brukshundklubben.se

SBK har kopplat ihop klubbwebben och medlemssystemet så att alla medlemmar kommer åt att se information kring sina medlemskap genom att logga in via brukshundklubben.se. På sidan Mitt medlemskap finns ditt/dina giltiga medlemskort. 

Medlemskorten visar namn, medlemsnummer, klubb och medlemsperiod. Laddar du ner ditt/dina medlemskort finns en QR-kod som kan skannas av behörig person för att verifiera medlemskapet om det är t ex i brytpunkt mellan slut och start för nästa period. För att visa att du är medlem visar du ditt/dina medlemskort på antingen mobil, dator eller en utskriven kopia av medlemskortet/en med QR-koden.

Finns det text (röd) om inaktiverat medlemskap på sidan "Mitt medlemskap" betyder det att ett eller flera medlemskap är obetalda, medlemskort visas inte för obetalda medlemskap. Du ser bara dina medlemskort om du betalat förbundsavgift för innevarande period (undantaget familjemedlemmar och SHU medlemmar som inte betalar förbundsavgift). Du kan se dina fakturor via "Mina fakturor" där det tydligt framgår med rött om det finns något obetalt medlemskap, vilket medlemskap som är obetalt samt en länk till Membersite för att betala via Swish/kort.

Du loggar in genom att klicka på länken "Mina sidor" i menyn på hemsidan med samma mail + lösenord eller BankID som du använder mot Membersite. 

Doftprov i Nose Work

Doftprov i klass: NW1 NW2 NW3
Arrangerande klubb: Tierp Brukshundklubb
Arrangör: Tierps Brukshundklubb
Pris: 300:-
Antal platser NW1: 20st
Antal platser NW2: 15st
Antal platser NW3: 15st
Anmälan är öppen från 2022-10-01 klockan 00:00 till och med 2022-11-18
Turordningbaserad platsantagning efter inkommen anmälan
Anmälan öppnar 22-10-01 på SNWK.SE
/Liselotte Bertilsson
070 772 13 22
SM_Agility_lag_2022

Vägen är nu renoverad

ÅRSFEST – framflyttad

Hej!

Styrelsen har beslutat att flytta fram årsfesten till någon gång i november.
Mer information kommer !

Vill du ha Tierps BK-logga på ditt plagg?

Perfekt Reklam har vår logga för tryck.

Du behöver bara ta med dig ditt klädesplagg som du vill ha loggan på eller du kan också köpa plagget hos Perfekt Reklam.

Kostnad: 70 kronor

Perfekt Reklam
https://www.perfektreklam.se
Bäggebygatan 13, 815 37 TIERP
070 - 731 44 47
info@perfektreklam.se

jacka med TBK-loggan

Regelförslag – Specialsök

Nedan finns ett reviderat utkast till inofficiella regler för specialsök, reviderat under mars 2022.

Läs och hämta förslaget på https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/specialsok/regelforslag/

Dofthantering i klubbstugan

Nose Work och Specialsök

För att ha så ren miljö som möjligt gäller följande när du tränar på Tierps Brukshundklubbs område.

ALLA dofter ger spår därför ska ALLA dofter vara i behållare och tas bort när träningen är slut. Använd bricka under (finns i materielrummet) när du hanterar doften, så inget hamnar på bordet av misstag.

Då dofter sitter kvar länge är det bra om du skriver upp var och hur många gömmor du använt i skrivboken Om någon gömma inte går att hitta så skriv upp var och vilken doft det gäller.

På anslagstavlan vid dörren finns det en bok att skriva upp i. Signera gärna!

Arbetsgruppen Nose Work/Specialsök

Doftflaskor
Kong