Viktig information om klubbaktiviteter

Coronapandemin

N Y T T (2021-01-15)

Prov- och tävlingsverksamhet ställs in med några få undantag
Svenska Brukshundklubbens officiella prov- och tävlingsverksamhet är fortsatt inställd. Detta beslut gäller i nuläget fram till och med 28 februari 2021. Besked om vad som gäller därefter kommer under februari.

Verksamhet som kan genomföras:
MH, MT, exteriörbeskrivningar, specialsök och inmätningar (för bruks) kan genomföras under förutsättning att stor hänsyn tas till råd och riktlinjer för att undvika smittspridning.

Allt gällande coronapandemin kan ni läsa i sin helhet här på SBK:s hemsida: https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/

Följande gäller i SKK-organisationen till och med 28 februari 2021:

  • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
  • Verksamhet inomhus ska inte genomföras.
  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer kan fortfarande genomföras men med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Citat från Folkhälsomyndigheten:

"Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper. "

Ta gärna del av SFS 2021:8 Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 publicerad 8 januari 2021.

Länk till alla regioner finner du här

Riskanalys för arrangörer

Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskanalys av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskanalys.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Priser du kan söka för agility-tävlande

Priser att söka för Agility tävlingar

Kallelse till års- och medlemsmöten 2021

 Årsmöte 2021

Datum: Söndagen den 21 februari
Tid: 13.00
Plats: Klubbstugan, Kovälle/Digitalt via zoom*

Möteshandlingar och dagordning kommer att finnas tillgängliga här på hemsida.

TBK_kallelsen-2021

* Vid eventuellt ett digitalt årsmöte är det viktigt att du ser över att din e-postadress är korrekt och giltig.På tierpsbk.se under rubriken Årsmöte 2021 ligger in en länk till Brukshundklubbens sida för ”Logga in till Mina sidor”. Om du skulle ha problem, ta kontakt med ordförande Anki Stareborn på tbk@tierpsbk.se så hjälper jag dig!

Medlemsmöten 2021

Datum: Måndag den 19 april
Tid: 19.00
Plats: Klubbstugan, Kovälle/Digitalt via zoom*

Datum: Måndag den 10 oktober
Tid: 19.00
Plats: Klubbstugan, Kovälle/Digitalt via zoom*

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är sedan att ta fram ett förslag utifrån det de uppfattar vara medlemmarnas önskemål.

Valberedningen nominerar (2020-11-05):

Ordförande Anne-Christine Stareborn Omval 1 år
Sekreterare Sara Jansson Omval 2 år
Suppleant  Sofia Olsson Omval 2 år
Suppleant Hanna Persson Fyllnadsval 1 år
Revisor  Mia Dunder Omval 1 år
Revisor Elisabeth Wallinder Omval 1 år
Revisorsuppl Anna-Lena Thomson Omval 1 år
Revisorsuppl Seved Andersson Omval 1 år

Senast 30 oktober vill vi gärna ha dina förslag eller synpunkter på vilka som borde sitta i styrelsen.
15 november ska valberedningens första förslag vara klart och medlemmarna ska kunna ta del av det. Efter detta datum kan medlemmarna nominera ytterligare kandidatar till val vid årsmötet. Vi kommer då lägga upp formulär som du kan använda dig av för att skicka in kandidatförslag. Senast 15 december ska dessa förslag vara styrelsen tillhanda.

Valberedningen ska delge styrelsen sitt slutgiltiga förslag senast 12 dagar före årsmöte som är den 21/2 2021.

Hälsningar
Valberedningen

Du hittar de nya stadgar på http://tierpsbk.se/tierpsbk/styrelsen/verksamhetsdokument/
lite längre ner på sidan under rubriken Stadgar.