Aktuell information

Justerade åtgärder mot covid-19

N Y T T (2021-07-01)

Med anledning av att regeringen lyfter ett antal restriktioner från 1 juli kommer även Svenska Kennelklubbens åtgärder att uppdateras. Bland annat höjs gränsen för antalet deltagare på utomhusarrangemang till 600 personer.

Från den 1 juli justeras Svenska Kennelklubbens åtgärder mot covid-19. Vår rekommendation är fortsatt att undvika inomhusarrangemang. Om man ändå vill arrangera verksamhet inomhus höjs nu gränsen för antalet deltagare från 8 till 50. För evenemang höjs maxgränsen från 100 till 600 deltagare.

Nu är det dags, prov och tävlingar öppnas igen!

Förbundsstyrelsen beslutade den 19 maj 2021 utifrån nu gällande begräsningar från Folkhälsomyndigheten, regeringen och Svenska Kennelklubben, följande:

 • Svenska Brukshundklubbens prov- och tävlingsverksamhet öppnas från och med den 1 juni 2021.
 • Arrangörer ges möjlighet att öppna upp sina tävlingar för anmälan omgående.
 • Det är arrangörens ansvar att beakta eventuella lokala restriktioner.
 • Den enskilda funktionären fattar beslut om huruvida hen känner sig bekväm att tjänstgöra.

Några saker som är viktiga att tänka på i samband med prov och tävling:

 • Gör en riskanalys utifrån Folkhälsomyndighetens protokoll så att ni har säkerställt att ni fått med alla delarna
 • Ha endast utomhusarrangemang
 • För de klasser som lockar många deltagare kan ni som arrangörer behöva begränsa deltagarantalet
 • Var noga med att det finns goda möjligheter att tvätta händerna
 • Ha gärna handsprit på plats
 • Tävlande och funktionärer kan med fördel använda munskydd
 • Se till att det går att hålla avstånd
 • Undvik fysisk kontakt

 

Meddelande från styrelsen

Årsfesten (prel den 29 maj)
Styrelsen har tagit beslut på att ställa in årsfesten på grund av pandemin och FoHM restriktionerna*.

Utdelning av priser kommer att ske av respektive arbetsgrupp mer information kommer. Detta för att vi ska hålla oss inom FoHM restriktionerna*.

Medlemsmötet
Medlemsmötet den 19 april är framskjutet. (Uppdatering)

Öppna träningarna
Styrelsen har beslutat att vi kommer ha öppna träningar men att vi ska vara observanta på att vi håller oss inom FoHM restriktionerna*.

*Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

 

Uppflyttningar Bruks 2020

Stort GRATTIS till alla duktiga ekipage. Vi hoppas på en bättre tävlingssäsong till hösten och 2022.

Läs mer på >>>