Viktig information om klubbaktiviteter

Meddelande från styrelsen

Årsfesten (prel den 29 maj)
Styrelsen har tagit beslut på att ställa in årsfesten på grund av pandemin och FoHM restriktionerna*.

Utdelning av priser kommer att ske av respektive arbetsgrupp mer information kommer. Detta för att vi ska hålla oss inom FoHM restriktionerna*.

Medlemsmötet
Medlemsmötet den 19 april är framskjutet. (Uppdatering)

Öppna träningarna
Styrelsen har beslutat att vi kommer ha öppna träningar men att vi ska vara observanta på att vi håller oss inom FoHM restriktionerna*.

*Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Coronapandemin

N Y T T (2021-02-08)

Brukshundklubbens verksamhet

Hur vi får bedriva verksamhet i Brukshundklubbarna styrs av SKK. Ta del av mer information och eventuella uppdateringar på SKK:s hemsida.

Klubbverksamhet i SKK-organisationen

Detta gäller till dess att myndighet beslutar om att ändra gränsen om 8 personer för antal tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst. När det sker kommer SKK att ta ett nytt beslut.

Nedanstående gäller från och med den 8 februari 2021.

  • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer på samma plats ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
  • Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Verksamhet som kan genomföras:
MH, MT, exteriörbeskrivningar, specialsök och inmätningar (för bruks) kan genomföras under förutsättning att stor hänsyn tas till råd och riktlinjer för att undvika smittspridning.

Allt gällande coronapandemin kan ni läsa i sin helhet här på SBK:s hemsida: https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/

Årets Rallylydnadsekipage

För att vara med och tävla om de olika priserna bör du läsa prisernas olika statuter.  Statuterna för Rallylydnad.
Du mailar dina resultat till rallylydnad@tierpsbk.se.
Sista dag att söka är den 19/2-2021.

Priser du kan söka för agility-tävlande

Priser att söka för Agility tävlingar

 

Kurser i agility våren 2021

Nybörjarkurs och fortsättning >>anmälan och kursinfo