Kurser

Vårens kurser 2017

I Tierps Brukshundklubb är alla hundar och förare välkomna oavsett
ras och tidigare erfarenhet!

Lycka till med Din hundträning och varmt välkommen till vår klubb!

Har ni frågor?
Kontakta utbildningssektorn på utbildningsansvarig

Alla kurser hålls i samarbete med Studiefrämjandet.


Våra aktuella kurser>>>Allmän kursinformation:

 • För alla kurserna gäller att Du skall uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis mot  valpsjuka och även vaccination mot parvovirus rekommenderas. ID-kontroll kan genomföras.
 • Minimiålder på hundföraren för att gå kurs är 12 år.
 • För eventuell kurslitteratur kan 100-300 kronor tillkomma beroende på kurs.
 • Kurserna bedrivs i studiecirkelform.
 • Kursdatum kan ändras samt kurs kan ställas in vid för få deltagare. Eventuell inbetald kursavgift återbetalas (ej medlemsavgift).
 • Instruktören har en sammanhållande funktion och hjälper till med råd och praktisk handledning. Instruktör har rätt att avvisa aggressiv hund men erbjuder kontakt med instruktör för enskild träning.
 • Vi samarbetar med Studiefrämjandet
 • Anmälan görs till utbildningsansvarig och betalning sker efter att bekräftelse skickats ut att man har fått plats på kursen.
 • För att delta på kurserna måste Du vara medlem i Tierps BK. Se  Bli medlem.
 • Kursavgiften och medlemsavgiften betalas in på: TBK:s bankgiro: 5173-4473 efter att bekräftelse skickats ut att man har fått plats på kursen.
 • Anmälan är bindande om du inte ringer eller mailar (begär alltid läskvitto) till utbildningsansvarig och avbokar din plats senast 7 veckor före kursstart, annars så blir du tvungen att betala kursavgift ändå.

Välkommen på kurs!

Utbildningsansvarig Tierps BK
utbildning@tierpsbk.se