Bruksprov

Bruksprov innehåller klassiska arbetsuppgifter för hundar och förare. Du kan träna och tävla i både lydnad och specialgrenarna: spår, sök, rapport, patrull och skydd.

Spår – i spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa.
Sök – i sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.
Rapport – i rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.
Patrull – i patrull ska hunden kunna spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.
Skydd – I skydd ska hunden kunna stoppa en flyende person eller ett kraftigt hot (angrepp) mot föraren och hindra en bevakad person att avvika.


Håll dig uppdaterad läs på denna sida om regler m.m. för bruksprov!

https://brukshundklubben.se/prov-tavling/regler/regler-bruksprov/


Kontaktpersoner

Lisa Eriksson, anmälningsansvarig
 tavling@tierpsbk.se

Sofia Olsson, sammankallande


Aktuella tävlingar

Klubbens aktuella tävlingar se SBKTävling