Nose Work

Nose Work är en hundsport där hunden får använda sitt luktsinne för att i olika miljöer söka efter dofter. Det ger hunden både mental och fysisk stimulans och är en rolig aktivering för både hund och förare.  Nose Work passar de allra flesta hundar och ägare, oavsett ras, ålder, kunskap och tid.

Svenska Nose Work klubben

 

Hund som markerar doft