Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Tierps Brukshundklubb

Medlemspriser för 2021

  • Ordinarie medlemskap 600 kr (SBKs avgift 400 kr och TBKs 200 kr)
  • Familjemedlem 150 kr

Läs mer på Brukshundklubben om att bli medlem.

Medlemskap betalas in på klubbens bankgiro: 5173-4473

OBS!
Detta ska framgå på talongen/i meddelandet till mottagaren:
• Namn
• Personnummer
• Adress
• Postadress
• Medlemskap

Ungdomsmedlemskap

Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då blir du medlem i båda klubbarna till priset för en. Du får båda tidningarna Brukshunden och Hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben. Läs mer på www.shu.se.