Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Tierps Brukshundklubb!

Medlemspriser för 2017

  • Helbetalande 580 kr (SBKs avgift 380 kr och TBKs 200 kr)
  • Delbetalande 150 kr
  • Familjemedlem 150 kr

Medlemskapet ska betalas in på klubbens bankgiro: 5173-4473

OBS!
Detta skall framgå på talongen/i meddelandet
till mottagaren:
• Namn
• Personnummer
• Adress
• Postadress
• Medlemskap (Helbetalande, delbetalande eller familjemedlem)

Saxat från Svenska Brukshundklubbens hemsida.

Medlemsavgift

I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift.
Båda avgifterna betalas samtidigt.

Läs mer›› http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsformer/

Alla medlemskap är fullgoda och ger samma rättigheter.

Förbundsavgiften är 380 (2017) kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften går till lokalklubben eller rasklubben. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna.

Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften direkt till den lokala klubben eller rasklubben. Andra året får du en avi från förbundskansliet som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.

Medlemskap

Ordinarie medlemskap

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Familjemedlemskap

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

Utlandsmedlemskap

Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 490 kr per år (2016)  plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.

Ungdomsmedlemskap

Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemskap för priset av ett. Läs mer på www.shu.se

SHU erbjuder egna verksamheter, som oftast hålls på våra lokalklubbar. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemskap automatiskt över till Brukshundklubben.