Redovisning – aktiviteter

Redovisning av aktiviteter

Nu har vi gjort det lättare för dig som är med i en träningsgrupp eller ansvarig för öppna träningarna att kunna digitalt redovisa antal personer som är med i aktiviteten.

Du behöver endast fylla i det formuläret efterfrågar. Inga personnummer gäller för öppna träningar!

För att bilda en träningsgrupp behöver ni vara minst tre (3) stycken. Träningsgrupperna behöver inte vara på klubben men alla måste vara medlemmar i TBK (försäkringsfråga) och du/ni lämnar in i början av året gruppens namn och personnummer direkt till oss på utbildning utbildning@tierpsbk.se

Vi redovisar sammanställningen till Studiefrämjandet två gånger om året.
Vid frågor kontakta Anki Stareborn på utbildning@tierpsbk.se

Du fyller kontinuerligt formuläret efter genomförd aktivitet. Det behöver inte vara samma person för en träningsgrupp – men att någon i gruppen fyller i är bra.

Ansvariga för öppna träningar fyller i detta formulär efter varje genomförd gång.

Till formuläret >>