Styrelsen 2019-2020

Verksamhetsinformation>>

Ordförande
Anki Stareborn,  070 717 21 30
ordforande@tierpsbk.se

Vice ordförande
Daniel Johansson, 076 168 33 61

Kassör
Per Wallner
kassor@tierpsbk.se

Sekreterare
Johanna Fridh
sekreterare@tierpsbk.se

Ledamöter
Johnny Olsson

Suppleanter
Ann Koplik
Sofia Olsson


Revisor
Mia Dunder
Elisabet Wallinder

Revisorsuppleant
Seved Andersson
Anna-Lena Thomsson


Valberedning
Lisa Eriksson, smk
Lollo Hernander
Sandra Nymark