Styrelsen 2018-2019

Ordförande
Anki Stareborn,  070-717 21 30
prinfo@tierpsbk.se

Vice ordförande
Daniel Johansson, 076 1683361

Kassör
Per Wallner
kassor@tierpsbk.se

Sekreterare
Pia Bergström
sekreterare@tierpsbk.se

Ledamöter
Johnny Olsson

Suppleanter
Mia Öhagen
AnnKoplik


Revisor
Mia Dunder
Elisabet Wallinder

Revisorsuppleant
Seved Andersson


Valberedning
Sofia Olsson, smk
Lotta Sundbom
Lollo Hernander