Styrelsen 2017-2018

Ordförande
Anki Stareborn,  070-717 21 30
prinfo@tierpsbk.se

Vice ordförande
Bengt Neteborn, 0708-878983

Kassör
Per Wallner
kassor@tierpsbk.se

Sekreterare
Marita Neteborn, 0706-797161
sekreterare@tierpsbk.se

Ledamöter
Ann Koplik
Daniel Johansson, 076 1683361 
Johnny Olsson

Suppleanter
Åsa Törmä
Mia Öhagen


Revisor
Mia Dunder
Seved Andersson

Revisorsuppleant
Maria Pettersson


Valberedning
Maria Pettersson, smk
Mervi Harria
Lotta Sundbom