Info om räddning

Vid ruinsök har Nessie 30 minuter på sig att hitta människor gömda i rasmassorna. Foto: Monika Thormann
Vid ruinsök har Nessie 30 minuter på sig att hitta människor gömda i rasmassorna. Foto: Monika Thormann

Måndag den 26 maj är alla välkomna till klubben för information om räddning och en kurs som börjar i höst i uppsalatrakten i distriktets regi.

Tid 19.00

Varmt välkomna!

Reportage om Ann-Marie Melin och Nessie