SBKs kärnvärden 2015

Svenska Brukshundklubben antog vid sitt förbundsstyrelsemöte den 8 maj 2015 s.k. kärnvärden som är ett startskott kring arbetet till en framtida gemensam värdegrund bland brukshundsklubbarna.

Våra kärnvärden – Samhörighet, Behov, Kompetens – är tre minnesord som lyfter fram några centrala värden som ska prägla Svenska Brukshundsklubben, nu och i framtiden.

Kärnvärdena säger inte allt, och är ingen lagtext, utan de ska fungera som vägledare till samtal och tankar om hur vi agerar och bemöter varandra. Det är alltid i vardagen – i klubben, på kursen, på mötet – som våra värderingar prövas i praktiken.

Läs mer om SBKs kärnvärden.

Ladda hem pdf >> SBK_karnvarden_2015