12/11 arrangerar vi tre olika tävlingsformer – välkommen att titta

Det är i Lydnad – Startklass, Bruks Rapport och IPO-R

  • Startklass tävlas på klubben
  • Bruks rapport tävlas dels i skogen men lydnadsdelen sker på klubben
  • IPO-R tävlas i skogen men lydnadsdelen sker på klubben se pm

Varmt välkomna!