Kråkcupen 2018

18/5 Blåbär x 2 + Agility x 2
(Examination av TL Emilie Johansson)
OBS! Sista anmälan är den 18/4 och anmälan
gör du på sagiktavling.se

4/6   Blåbär x 2 + Hopp x 2 (Examination av
TL Yvonne Daniels)
25/6 Blåbär x 2  + Agility x 2 (Examination av
TL Karin Östergren)
9/7   Blåbär x 2 + Hopp x 2 (Examination av
TL Inger Pousette)
27/8 Blåbär x 2 + Agility x 2 (Cup-final)

Läs mer under Agility/Tävling >>