Till dig som vill vara med i landslaget

 Gäller Nordiska Mästerskapen (NoM) i spår, sök, rapport och skydds
som arrangeras i Finland den 7-9 september 2018. 

Intresseanmälan och samtliga resultat ekipaget uppnått i aktuell grupp under tiden september 2017 t.o.m. 25 juni 2018 skickas in till lagledningen. Detta gäller även de tävlingar som ej fullföljts. Lagledningen består av Lennart Larsson och Anders Brorsson. 

Intresseanmälan och resultaten ska vara oss till handa senast den 25 juni 2018 på nedanstående adress: anders.brorsson0456@telia.com 

För mer information >> NoM 2018 inbjudan_rev