Inställt medlemsmöte den 12 maj

Tyvärr måste Tierps BK ställa in medlemsmötet den 12 maj 2020

"Under rådande förutsättningar med Covid-19 är normalstadgarnas stipulerade antal medlemsmöten som anges i dem underställda det ansvar vi alla har att följa Folkhälsomyndighetens och Svenska Kennelklubbens råd och uppmaningar. Inställda eller uppskjutna medlemsmöten är med anledning av detta sanktionerat."

Den 12 maj kommer styrelsen ha digitalt styrelsemöte
– om du har några frågor skicka dem till oss på info@tierpsbk.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen