Nya riktlinjer kring resor från 13 maj

Resor
SBK följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen satt upp. Alla onödiga resor bör undvikas. Från 13 maj är riktlinjen att en bilresa på upp till två timmar ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara. SBK centralt kommer inte sanktionera några andra resor. Vid de gränsdragnings-problem som kan uppstå rörande resor är det viktigt att använda sitt goda omdöme för att göra kloka val. Återigen vill vi poängtera vikten av att den enskilda individen gör en bedömning om resan är nödvändig och/eller resan dit är inom riktlinjernas gränser.

www.brukshundklubben.se/corona finns sammanfattad all aktuell information, med länkar till ytterligare och ibland fördjupad information. Där kan du alltid själv ta del av det senaste samt hänvisa personer som har frågor. SBK håller också på att upprätta en FAQ för coronafrågor för att avlasta ytterligare.