Bruksprov

Bruksprov innehåller klassiska arbetsuppgifter för hundar och förare. Du kan träna och tävla i både lydnad och specialgrenarna: spår, sök, rapport, patrull och skydd.

Spår – i spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa.
Sök – i sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.
Rapport – i rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.
Patrull – i patrull ska hunden kunna spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.
Skydd – I skydd ska hunden kunna stoppa en flyende person eller ett kraftigt hot (angrepp) mot föraren och hindra en bevakad person att avvika.


Läs mer på SBK:s hemsida >>
http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/4_prov_tavling/Regelrevidering_2017/Bruksprov_regler_2017_för%20tryck%20och%20webb.pdf


Kontaktpersoner

Lisa Eriksson, anmälningsansvarig
 tavling@tierpsbk.se

Sofia Olsson, sammankallande


Aktuella tävlingar

Klubbens aktuella tävlingar se SBKTävling