Styrelsen 2024–2025

Styrelsen

E-post till hela styrelsen – tbk_styrelse@tierpsbk.se

Ordförande
Anki Stareborn,  070 717 21 30
tbk@tierpsbk.se

Vice ordförande
Daniel Johansson, 076-886 43 66
viceordforande@tierpsbk.se

Kassör
Per Wallner
kassor@tierpsbk.se

Sekreterare
Sara Jansson
sekreterare@tierpsbk.se

Ledamöter
Johnny Olsson

Suppleanter
Sofia Olsson
Therese Flodin

Revisorer

Mia Dunder
Elisabet Wallinder

Revisorsuppleant
Anna-Lena Thomsson

Valberedning

Sammankallande Bengt Neteborn, 1 år
Ordinarie Cecilia Deckel, 2 år
Ordinarie Maria Pettersson, 1 år