Verksamhetsinfo

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2023

Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse TBK 2022
Verksamhetsplan TBK 2022
Ekonomi TBK 2022
Budget TBK 2023

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse TBK 2021 – uppdaterad
Verksamhetsplan TBK 2022 
Tierps Brukshundklubb budget 2022
Tierps Brukshundklubb ekonomi 2021

Protokoll Medlemsmötet 2022-04-04
Protokoll Medlemsmöte 2022-10-10

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll_TBK_2021
Verksamhetsberättelse TBK 2020-uppdaterad
Verksamhetsplan TBK 2021
Tierps Brukshundklubb ekonomi 2020
Tierps Brukshundklubb budget 2021

Medlemsmötet 2021-10-11

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll_TBK_2020
Verksamhetsberättelse_TBK_2019
Verksamhetsplan_TBK_2020

Medlemsmötet 2020-10-06

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll_TBK_2019
Verksamhetsberättelse_TBK_2018
Verksamhetsplan_TBK_2019

Medlemsmötet 2019-05-21
Medlemsmötet 2019-10-18

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll_2018_02_11
Verksamhetsberättelse_TBK_2017
Verksamhetsplanering_TBK_2018

Medlemsmötet 2018-09-18

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll_2017
Verksamhetsberättelse_TBK_2016
Verksamhetsplan_TBK_2017

Medlemsmötet 2017-05-01

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2016

Årmötesprotokoll_2016
Verksamhetsberattelse_TBK_2015
Verksamhetsplan_TBK_2016

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2015

Årsmöteprotokoll_TBK_2015
Verksamhetsberattelse_TBK_ for_2014
Verksamhetsplan_TBK_for_2015

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll_TBK_2014
Verksamhetsberattelse _TBK_2013
Verksamhetsplan_Tierps_Brukshundklubb_2014

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll  2013

Årsmötesprotokol_TBK_ 2013
Verksamhetsberattelse_TBK_2012


Bra dokument

Reserakning_TBK