Verksamhetsinfo

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll_TBK_2021
Verksamhetsberättelse TBK 2020-uppdaterad
Verksamhetsplan TBK 2021
Tierps Brukshundklubb ekonomi 2020
Tierps Brukshundklubb budget 2021

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll_TBK_2020
Verksamhetsberättelse_TBK_2019
Verksamhetsplan_TBK_2020

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll_TBK_2019
Verksamhetsberättelse_TBK_2018
Verksamhetsplan_TBK_2019

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll_2018_02_11
Verksamhetsberättelse_TBK_2017
Verksamhetsplanering_TBK_2018

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll_2017
Verksamhetsberättelse_TBK_2016
Verksamhetsplan_TBK_2017

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2016

Årmötesprotokoll_2016
Verksamhetsberattelse_TBK_2015
Verksamhetsplan_TBK_2016

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2015

Årsmöteprotokoll_TBK_2015
Verksamhetsberattelse_TBK_ for_2014
Verksamhetsplan_TBK_for_2015

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll_TBK_2014
Verksamhetsberattelse _TBK_2013
Verksamhetsplan_Tierps_Brukshundklubb_2014

Verksamhetsdokument och årsmötesprotokoll  2013

Årsmötesprotokol_TBK_ 2013
Verksamhetsberattelse_TBK_2012


Stadgar

normalstadgar_lokalklubb_2020-06-13

Viktiga styrdokument, stadgar och policy från SBK:

http://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/styrdokument/

Bra dokument:
Reserakning_TBK