Uppflyttningar Bruks 2020

Uppflyttningsglasen kan hämtas på klubben fr.o.m onsdag den 5 maj. Vilka som anmält om uppflyttningsglas framgår nedan. Stort GRATTIS till alla duktiga ekipage. Vi hoppas på en bättre tävlingssäsong till hösten och 2022.

Uppflyttningar tävlingsåret 2020
Marita Neteborn: Aramis uppflyttad i appell spår och sök till lägreklass
Aramis 1:a pris i starklass
Ferrie uppflyttad till elit spår
Ferrie till elit rapport
Ukraina till elit sök
Elisabeth Wallinder: Azlan uppflyttad till lägre spår
Eva-Maria Hellander: Znäckan i appell spår till lägreklass
Znäckan 1:a pris lydnadsklass 1
Puck 1:a pris startklass
Marie Blomfeldt: Ronja 1:a pris lydnadsklass 2
Amelia Axelsson: Otto uppflyttad från appell spår till lägreklass
Otto 1:a pris lydnadsklass 1
Sara Jansson: Hilda uppflyttad till elit spår
Hilda uppflyttad till elit sök
Mervi Harria: Smiley 1:a pris lydnadsklass 1

Marita Neteborn med ....
Aramis uppflyttad appellspår, appellsök till lägre
Aramis 1:a pris startklass
Ferrie uppflyttad högre spår till elit och högre rapport till elit
Ukraina uppflyttad högre sök till elit

Marita Neteborn med hundarna bruks uppflyttningar 2020

Elisabeth Wallinder
Azlan
uppflyttad till lägreklass spår

Elisabeth Wallinder med Azlan

Eva-Maria Hellander med …
Znäckan
i appell spår till lägreklass
Znäckan 1:a pris lydnadsklass 1
Puck 1:a pris startklass

Eva-Maria Hellander med Znääckan och Puck

Mervi Harria med
Smiley 1:a pris lydnadsklass 1

Mervi och Smiley

Sara Jansson med
Hilda
uppflyttad till elit spår
Hilda uppflyttad till elit sök

Sara Jansson: Hilda uppflyttad till elit spår Hilda uppflyttad till elit sök