Instruktörer

Instruktörer:

  • Daniel Johansson, TL och A1-instruktör,Valp- och  Allmänlydnadsinstruktör
  • Karin Östergren, A2-instruktör
  • Lena Johansson, A2-instruktör
  • Inger Pousette, A1-instruktör
  • Maria Dyfverfeldt, A1-instuktör
  • Lollo Hernander, Valp- och allmänlydnadsinstruktör
  • Kristina Funke, valp- och allmänlydnadsintruktör samt friskvårdsintruktör
  • Seved Andersson, Hundtjänsteinstruktör patrullhund och Specialsöksinstruktör
  •  Åsa Törmä, Allmänlydnad- och Specialsöksinstruktör
  • Dorra Kalinowska, Allmänlydnadsintruktör, Räddningshundsinstruktör