Träningsledarbevis

Dispens för träning och tävling 1 mars-20 augusti

Svenska Brukshundklubben har dispens från Länsstyrelserna att genomföra ledarledd verksamhet med lös hund under hundförbudstiden 1 mars-20 augusti.

Svenska Brukshundklubben har av alla 21 Länsstyrelser i Sverige fått tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med lösa hundar i skog och mark under hundförbudstiden 1 mars – 20 augusti. Tillståndet gäller från 1 januari 2021 till och med 31 december 2025.

Träningsledare

Ett av kraven för detta tillstånd är att en av SBK auktoriserad instruktör, tävlingsledare eller behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle. Verksamhet med lös hund (enskild eller gruppverksamhet) under den så kallade hundförbudstiden i samband med träning eller uppvisning ska ledas av träningsledare, som ska ha ett giltigt träningsledarbevis. Det betyder att all verksamhet ska var känd och sanktionerad av den egna klubben. Verksamhet i grupp måste ha en utsedd träningsledare med som på uppmaning kan visa upp sitt träningsledarbevis.
Obs! Markägaren och jakträttsinnehavaren ska ha lämnat sitt tillstånd till verksamheten innan den startar.

Fortfarande gäller att hundägaren eller den som har hand om hunden har ”strikt ansvar” och är alltid skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till. Missbruk av tillståndet kan innebära att Länsstyrelsen kan återkalla tillståndet. Klubbar (eller enskilda hundägare) som missköter sig, kan äventyra hela SBK:s dispens att bedriva verksamhet under den så kallade hundförbudstiden.

Du som medlem erhåller träningsledarbevis via styrelsen om du är berättigad till detta. Skriv ditt namn, adress, tel. nr. och mejla din ansökan till styrelsen, info@tierpsbk.se

Administration av träningsledarbevis

Träningsledarbevis ska printas ut dubbelsidigt så att Länsstyrelsernas text på baksidan på beviset kommer med. Efter styrelsebeslut informerar lokalklubben om de gällande reglerna kring detta åtagande enligt tillståndet från länsstyrelsen och fyller i mallen för träningsledarbeviset med namn, startdatum och slutdatum och skriver sedan ut dessa, gärna på tjockare papper, för att sedan skriva under dem.

Vem kan erhålla träningsledarbevis?

Styrelsen kan utfärda träningsledarbevis till medlem som:

  • Tar ansvar för att samtliga ekipage i träningsgruppen är ansvarsfulla och har kontrollerade hundar vid träning med lös hund. Med kontroll menas att den lösa hunden ska kunna stoppas, trots störningar av t.ex. djur.
  • Är väl insatt i 16 § i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, från vilken länsstyrelserna nu givit dispens.
  • Är väl insatt i de ytterligare villkor som respektive länsstyrelse har satt upp för att tillståndet ska gälla. Villkoren i de olika länen kan variera, i vissa län ska till exempel Polismyndigheten i länet underrättas om var, när, och under vems ansvar varje aktivitet genomförs, gäller såväl prov som träning.

Träningsledarbevisen gäller i 2 år.

Det åligger träningsledaren själv att alltid inneha ett bevis som inte har passerat behörighetsperioden. Kortet ska alltid vara med vid verksamhet och på uppmaning kunna ta fram. Länstyrelsens beslut finner du här

För de som vill läsa mer Till Svenska Brukshundklubben

Träningsledarbevis