IGP (IPO)

Internationell prövningsordning IGP (IPO)

IPO, som år 2019 byter namn till IGP, är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar.  Läs mer ›


Alla organiserade träningsgrupper som avser att bedriva skyddshundsträning på Tierps BK:s plan ska anmäla detta till styrelsen innan träningen drar igång.


Kontaktperson: Anki Stareborn – tbk@tierpsbk.se


Klubbens skyddsträningsansvarig är Ann Koplik
Distriktets skyddsansvarig är Sven-Eric Svensson

För tävlande inom skydds och IGP finns en teoretisk utbildning som måste genomföras innan man får tävla. Läs mer här >>

Tävlingsregler hittar du här >>