Värdegrund

Värdegrund

Tierps Brukshundklubb är en ideell organisation där vi alla är beroende av varandras hjälp för att kunna bedriva en värdefull verksamhet. Vi motverkar alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande beteenden. 

Vi jobbar för våra hundars bästa och sätter alltid hundens välbefinnande
i första rummet. I Tierps Brukshundklubb ska alla medlemmar känna till
och agera efter klubbens värdegrund.

Klubbens värdegrund har sin grund i Svenska Brukshundklubben
värdegrund och bygger på orden 

Samhörighet, Behov och Kompetens 

Samhörighet

  • Alla medlemmar är lika viktiga för vår verksamhet och är värda lika mycket uppmärksamhet.
  • Vi är alla olika individer med olika styrkor, kunskaper, och svagheter och detta ser vi som en tillgång och styrka för klubben.
  • Vi finner glädje i att göra saker tillsammans.

Behov

  • På klubben hälsar vi alltid på varandra och verkar för att alla ska känna sig både välkomna och delaktiga i verksamheten.
  • Vi är lyhörda för varandras behov och hjälps åt och stöttar varandra.

Kompetens

  • Vi stöttar och uppmuntrar varandra och gläds åt att se varandras framsteg inom och genom våra verksamhetsgrenar i klubben.
  • Vi bidrar med det vi kan utifrån våra olika förutsättningar.
  • Genom kurser och träningar utvecklas vi och gör oss attraktiva för nya hundägare och i samhället i stort.

TBK_vardegrund

Länk till Brukshundklubben: https://brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/samhorighet-behov-kompetens/