Öppet brev från valberedningen

Vi har börjat vårt förberedande arbete inför årsmötet 2017. Därför vill vi uppmana alla medlemmar att ta sig en funderare på hur ni vill att Tierps Brukshundsklubb ska utvecklas under nästa mandatperiod. Det är ALLA medlemmars ansvar att arbeta för TBK så det blir en aktiv givande sysselsättning och kamratskap till att få utöva våran gemensamma hobby HUNDEN.

Till glädje för våra medlemmar har TBK ett stort utbud på grenar som ligger under Svenska Brukshundsklubben och Kennelklubben. Tyvärr går intresset lite upp och ner under åren för de olika grenarna, just nu haltar lydnaden men vår förhoppning är att de medlemmar som gillar och utövar den tävlingsformen hittar styrka och engagemang att vidareutveckla grenen så den kommer upp i forna tiders glansdagar då vi hade ett starkt lydnadsgäng med flera deltagare i SM.

De gamla hederliga bruksgrenarna Spår, Sök och Rapport framförallt rapporten som varit TBKs paradgren har också minskat, kan bero på att vi under en period haft för dåligt hundmaterial till rapporten ( enligt min mening krävs den starkaste mentaliteten för rapporthunden eftersom den ska arbeta självständigt kilometervis från sin förare ) Medelåldern på bruksförare är otroligt hög!!! och att man måste vara två förare under rapporten gör ju inte saken enklare. Men nya hundar är under uppväxt och vi får hoppas att intresset från de gamla och ungdomarna blir starkare.
Glädjande är dock att intresset för Svensskyddet, IPO och IPO-R har väckts i klubben vilket har varit väldigt dåligt under 1900-talet. Fantastiskt är också att medlemmar från våran lilla klubb har deltagit i SM för Bruks och IPO under flertal år med fina framgångar. Tierp BK har även haft deltagare i Nordiska Mästerskap och VM för IPO-R.

De nya grenen Rallylydnad blev väldigt stor under introduktionen för något år sedan. Vi har nu haft en till två officiella tävlingar per år. Ett tappert gäng sammanstrålar en gång i veckan och tränar samt vidareutbildar sig och sina hundar. Vi har flertalet tävlingsekipage som tävlar för TBK. Här ser framtiden god ut.

Agilityn har alltid varit stor på TBK. Ock nu har den blivit ännu större. Tävlingarna har fått ett högt anseende bland hela Sveriges Agility-elit samt att vi har haft deltagare på Svenska Mästerskapen under något år. Även på Ungdoms-SM. Det visar tydligt på att ju mera engagerad medlemmarna är för sin gren ju mera växer den och utvecklas.

Om alla medlemmar satsar och ställer upp för den gren man brinner för kommer klubben att utvecklas ännu bättre och vi får en stabil klubb där alla kan trivas! Men det räcker inte att ett fåtal ställer upp och engagerar sig,  det måste vara alla som vill ha något ut av Tierps Brukshundsklubb. (Ju mera man ger ju mera får man tillbaka).

Välkommen till valberedningen om du vill arbeta i styrelsen eller någon av befintliga sektorer –  vill du satsa på någon ny gren så är du välkommen!
Kontakt:
Lena Rick 0705613175 Maria Pettersson 0705752276 Seved Andersson 0705903209

Befintliga sektorer:
Utbildning
Täs Bruks IPO-R
Lydnad
Rallylydnad
Agility
Drag
Tjänstehund
IPO
Stuga/område
Kök
Utställning
IT/webb