Definitivt beslut – agilityn flyttas över till SKK

27 september tog Svenska Kennelklubbens (SKK) centralstyrelse (CS) det slutgiltiga beslutet att ta tillbaka huvudmannaskapet för agility från Svenska Brukshundklubben.

Agilityn kommer att organiseras i en egen verksamhetsklubb för agility direkt under SKKs paraply.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) har tidigare tillskrivit CS om att dra tillbaka beslutet, som de ursprungligen fattade i juni, men de har trots våra påtryckningar ändå valt att verkställa det. 30 september tog förbundskansliet även emot en officiell uppsägning från SKK gällande huvudmannaskapet för agility som löper ut 31 december 2013.

På fredag 4 oktober kommer FS att sammanträda för att diskutera hur vi ska förhålla oss till beslutet och gå vidare.

– SKK har fortfarande inte definierat vad beslutet kommer att få för konsekvenser för våra brukshundklubbar i landet och hur överlämningen ska gå till. Det måste vi reda klarhet i innan vi kan uttala oss vidare, meddelar Rolf Weiffert, förbundordförande i Svenska Brukshundklubben.

De delar som är högst prioriterat är de som berör ekonomi samt hur lokalklubbarnas fortsatta arbete ska se ut. FS kommer att delge information om detta så fort vidare besked kommer från SKK.

Länk till SKKs information om beslutet.

Information från SBK