Kallelse till årsmöte den 11/2 2015

kallelse_2015KALLELSE
till
ÅRSMÖTE
med medlemmarna i Tierps Brukshundklubb
onsdagen den 11 februari kl 19.00 i klubbstugan,
Kovälle 

Vid årsmötet skall stadgeenliga ärenden avgöras. Förslag till dagordning och handlingar rörande ekonomi och planering liksom valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan senast sju dagar före mötet.

Samtliga handlingar kommer också att vara tillgängliga här på hemsidan.

kallelse_2015_ny
TBK_dagordning_arsmote_20150211
Verksamhetsberattelse_TB_ for_2014
Verksamhetsplanering_TBK_for_2015