Kursinformation

 • För alla kurserna gäller att du ska uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis mot  valpsjuka och även vaccination mot parvovirus rekommenderas.
  ID-kontroll kan genomföras.
 • Minimiålder på hundföraren för att gå kurs är 12 år.
 • För eventuell kurslitteratur kan 200 kronor tillkomma beroende på kurs.
 • Kurserna bedrivs i studiecirkelform.
 • Kursdatum kan ändras samt kurs kan ställas in vid för få deltagare. Eventuell inbetald kursavgift återbetalas (ej medlemsavgift).
 • Instruktören har en sammanhållande funktion och hjälper till med råd och praktisk handledning. Instruktör har rätt att avvisa aggressiv hund men erbjuder kontakt med instruktör för enskild träning.
 • Vi samarbetar med Studiefrämjandet
 • Anmälan görs till utbildningsansvarig och betalning sker efter att bekräftelse skickats ut att man har fått plats på kursen.
 • För att delta på kurserna måste Du vara medlem i Tierps BK.
  Se  Bli medlem.
 • Anmälan är bindande om du inte ringer eller mailar (begär alltid läskvitto) till utbildningsansvarig och avbokar din plats senast 2 veckor före kursstart, annars så blir du tvungen att betala kursavgift ändå.

Välkommen på kurs!

Utbildning Tierps BK
utbildning@tierpsbk.se