Parkering

Vi ber alla att parkera på parkeringen eller utmed staket på vägsidan.
Parkering mellan klubbstugan och ”gamla dasset” sker endast vid större aktiviteter. Vi är rädda om vår fina gräsmatta!

/styrelsen